Zapraszamy na witryny:
Policealne Studium Masażu, masaż, weles, bielsko-biała
www.weles.edu.pl
43-300 Bielsko-Biała
ul. 3-go Maja 5
tel. (0...33) 818 21 40
weles@weles.edu.pl
A A A

JAK ZOSTAĆ SŁUCHACZEM STUDIUM?

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, ustalająca motywy podjęcia nauki, cele i zamierzenia kandydata. Oprócz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej i trzy zdjęcia oraz złożyć w sekretariacie Studium ankietę personalną, a także przedłożyć świadectwo zdrowia (lekarskie).

Przyjęcia odbywają się w lutym i październiku każdego roku.

Program Studium w całości jest oparty o program dwuletniej Policealnej Szkoły Masażu dla Niewidomych w Krakowie oraz rozszerzenia autorskie wykładowców i obejmuje następujące przedmioty:

  • Anatomię
  • Fizjologię
  • Teorię i praktykę masażu klasycznego
  • Teorię i praktykę masażu segmentarnego
  • Masaż izometryczny
  • Masaż sportowy
  • Masaż w jednostce chorobowej
  • Techniki indukcji hipnotycznej
  • Techniki transowe i wizualizacyjne

Program studium gwarantuje profesjonalne przygotowanie zawodowe w zakresie masażu leczniczego, stanowić może także doskonałą podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu naturoterapeuty.

320 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, a co drugi miesiąc 2 razy, w soboty
i niedziele. Zajęcia trwają od godziny 9.00 do 17.00.

SIEDZIBA SZKOŁY:

Centrum Edukacyjne "WELES"
ul. 3 Maja 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0..33) 818 21 40

EGZAMINY:

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, należy mieć zaliczone wszystkie egzaminy cząstkowe. Egzamin końcowy i jedna poprawka są bezpłatne, za pozostałe egzaminy poprawkowe pobierana jest opłata.

OPŁATY:

Wpisowe - 220 zł
Czesne - 220 zł /m-c
W ramach opłat komplet podręczników.
W czasie wakacji czesne nie jest pobierane.